Wednesday, April 7, 2010

Ella Chen from S.H.E - Qiang Qiang

Ella Chen, better known as the E of S.H.E, released one solo EP back in 2007, titled Qiang Qiang. Qiang Qiang was a pug dog that Ella had as a pet. Unfortuantely, the dog died. So Ella wrote this song and released it as a charity EP for animal shelters. She even made the cover image and video etc herself to keep the costs down so that more of the money from the sales could be given to the charity. Awww.

The video is as cute and sad as you'd think.還記得妳喜歡咬著我的手 I still remember how you liked to nip at my handhai jide ni xihuan yaozhe wo de shou
然後給我妳嘴裡的球and then give me the ball from your mouthranhou gei wo ni zuili de qiu
要我陪妳玩丟丟wanting me to play fetch with youyao wo pei ni wan diudiu
   
妳喜歡我摸摸妳的小耳朵 you liked it when I rubbed your little earsni xihuan wo momo ni di xiao erduo
窩在我的身旁you'd nestle by my sidewo zai wo de shenpang
沒有煩憂 在夢裡遨遊without any worries, and travel through your dreamsmeiyou fanyou zai mengli aoyou
   
好狗狗 好狗狗 good dog, good doghao gougou, hao gougou
謝謝妳陪媽咪這麼久thank you for being with mommy for so longxiexie ni pei mami zheme jiu
妳並沒有離開我 you haven't left me at allni bing meiyou likai wo
是搬到天堂生活just switched to life in heavenshi bandao tiantang shenghuo
   
*薔薔 妳要記得我 *Qiang Qiang, remember me*Qiang Qiang, ni yao jide wo
妳不要走丟don't go awayni bu yao zou diu
快快找到天使 在天堂給我保佑hurry and find an angel in heaven to watch over mekuaikuai zhaodao tianshi zai tiantang gei wo baoyou
薔薔 不要忘了我 Qiang Qiang, don't forget meQiang Qiang, bu yao wangle wo
還有親愛的阿姨叔叔和妳的朋友nor your dear aunties, uncles and friendshai you qin'aide ayi shushu he ni de pengyou
妳永遠活在記憶中you live forever in our memoriesni yongyuan huo zai jiyi zhong
   
(薔薔 謝謝妳陪伴我這麼久 (Qiang Qiang, thank you for being with me for so long.(Qiang2qiang2, xie4xie4 ni3 pei2ban4 wo3 zhe4me jiu3.
我... 我們可以擁有彼此 I... our being able to have each other,Wo3... wo3men ke3yi3 yong1you3 bi3ci3
是非常幸福的事)is a huge blessing.)shi4 fei1chang2 xing4fu2 de shi4.)
   
Repeat all onceRepeat all onceRepeat all once
   
(薔薔 謝謝妳)(Qiang Qiang, thank you.)(Qiang2 Qiang2, xie4xie4 ni3.)
   
Repeat *Repeat *Repeat *
   
(現在外面 (Right now, outside,(Xian4zai4 wai4mian4
有好多好多沒有主人的動物there are many many animals that have no masters.you3 hao3 duo1 hao3 duo1 mei2you3 zhu3ren2 de dong4wu4.
所以我要收起我的思念和悲傷So, I want to gather up my yearning and my sorrowSuo3yi3, wo3 yao4 shou1qi3 wo3de si1nian4 he2 bei1shang1
我要把我給妳的愛 and take the love I gave to youwo3 yao4 ba3 wo3 gei3 ni3 de ai4
分送給牠們and share it with them.fen1 song4gei3 ta1men.
希望所有的朋友們Friends, I hope you allXi1wang4 suo3you3 de peng2you3men
跟我一起幫助 will join me in helpinggen1 wo3 yi4qi3 bang1zhu4
這些需要幫助的動物們these animals that need assistance so much.zhe4 xie1 xu1yao4 bang1zhu4 de dong4wu4men.
薔薔 你要保佑我們哦)Qiang Qiang, you'll watch over us!)Qiang2 Qiang2, ni3 yao4 bao3you4 wo3men o!)

No comments:

Post a Comment